Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014

Πατρόν για σκούφο beret

Υλικά:

2 κουβάρια Drops Eskimo, καλτσοβελόνες No 8mm

Οδηγίες:

Ρίχνουμε 48 πόντους στις βελόνες μας και κλείνουμε σε κύκλο τοποθετώντας ένα σημάδι για την αρχή του κύκλου. Δουλεύετε λάστιχο (1 καλή 1 ανάποδη) για 8 cm. στη συνέχεια ακολουθείτε τις οδηγίες παρακάτω:

Κύκλος 1: *1 ζετέ 1πόντος καλή 1 ζετέ 2 πόντους ανάποδη* επαναλαμβάνετε έως το τέλος.

Κύκλος 2: *3 πόντοι καλή, 2 πόντοι ανάποδη* επαναλάβετε έως το τέλος.

Κύκλος 3: *3 πόντοι καλή, 2 πόντοι ανάποδη* επαναλάβετε έως το τέλος.

Κύκλος 4: *3 πόντοι μαζί καλή, 2 πόντοι ανάποδη.

Αφού επαναλάβετε τις 4 αυτές σειρές 4 φορές (συνολικά 80 πόντοι) πλέξτε μία φορά ακόμα την 1ο μόνο κύκλο και στη συνέχεια ακολουθείστε τις οδηγίες  για το κλείσιμο των πόντων.

Κύκλος 1: *3 πόντοι καλή, 2 ανάποδη μαζί* επαναλάβετε έως το τέλος. (64 πόντοι)

Κύκλος 2: *2 πόντοι μαζί καλή, 2 πόντοι μαζί ανάποδη* επαναλάβετε έως το τέλος.(48 πόντοι)

Κύκλος 3: *1 πόντος καλή, 2 πόντοι μαζί ανάποδη* επαναλάβετε έως το τέλος. (32 πόντοι)

Κύκλος 4: * 2 πόντοι μαζί καλή, 2 πόντοι μαζί ανάποδη* επαναλάβετε έως το τέλος. (16 πόντοι)

Κύκλος 5: * 2 πόντοι μαζί καλή* επαναλάβετε έως το τέλος (8 πόντοι)

περάστε το νήμα σας μέσα από τους 8 πόντους και κλείστε το σκουφί σας.

Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2014